Master eta Graduondorako BBK Bekak 2014

Laguntzen ezaugarri orokorrak

 • Laguntzaren xedea: 30 kreditutik aurrerako master eta graduondoak, esparru nazionaleko edozein unibertsitatetan.
 • Beka kopurua: Programak aurrekontu finkoa dauka, eta eskakizunak hobekien betetzen dituztenen artean banatuko da. Hortaz, ezin daiteke emango den beka kopurua aldez aurretik zehaztu.
 • Laguntzen zenbatekoa: Master edo graduondokoaren matrikularen % 50 ordaintzeko balio du bekak, 1.000 euroko gehieneko mugarekin. Diru-laguntza ondoren azaltzen den moduan emango da:
  • Zenbatekoaren erdia ikasturtearen hasieran (gainerako zenbatekoa finantzatzeko aukera dago Kutxabanken edozein bulegotan).
  • Ikasketak amaitu ondoren, eta behar bezalako etekina atera zaiola frogatu denean, bekaren gainerako zenbatekoa abonatuko da; Kutxabanken finantzaketa kontratatu bada, mailegua amortizatzeko erabiliko da.
 • Ikasle bakoitzari laguntza bakarra emango zaio, masterra edo graduondoa urtebetekoa edo urte gehiagokoa den kontuan hartu barik.
 • BBKren laguntza bestelako entitateek emandakoekin bateragarria izango da, baldin eta diru-laguntza guztiekin Masterraren prezio osoa gainditzen ez bada.
 • Aipaturiko eskakizun guztiak aintzat hartuta, BBK-k erabakiko du, kasuan kasu, eskatutako diru-laguntza emango den ala ez. Erabakia apelaezina izango da.
 • Laguntza galtzea: Masterra eteten duten ikasleek laguntza jasotzeko eskubidea galduko dute, eta jasotako zenbatekoak itzuli beharko dituzte.

Eskatzaileek bete beharreko eskakizunak

 1. Kasuan kasuko unibertsitatearen onarpen ofiziala jasotzea.
 2. Zerga ondorioetarako, bizilekua Bizkaian izatea.
 3. Aurretik BBK-k emandako bekarik jaso ez izana.
 4. Eskatzaileak Kutxabankeko kontu aktibo baten eta Kutxabankeko finantza-txartel baten titularra izan behar du. Horrez gain, eurek edo euren guraso edo ezkontideek Kutxabankekin dituzten loturak ere aintzat hartuko dira.
 5. Familia-unitatearen beharrizan ekonomikoak kontuan hartuko diraiar.
 6. Espediente akademikoa baloratuko da.
 7. Familia-egoera bereziak aintzat hartuko dira (langabezia, zurztasuna…)
 8. Aurrez hautatzen diren pertsonei, ondoko dokumentazioa eskatuko zaie beranduago:
  • Dagokion zentroak ikaslea Masterrean onartu duela frogatzeko agiria.
  • Espediente akademikoa.
  • Langabezian badago, egoera hori frogatzen duten agiriak, zein familia-egoera bereziak frogatzeko balio duen beste edozein agiri.
  • Erroldaren ziurtagiria, etxean bizi diren pertsona guztien zerrenda barne hartzen duena.
  • Familia-unitatearen beharrizan ekonomikoak justifikatzeko, familiako kide guztien PFEZren aitorpenaren fotokopia eskatuko da. Kideetakoren batek ez badu PFEZren aitorpena
  • urkezteko beharrik, hori frogatzen duen Ogasunaren ziurtagiria aurkeztu beharko du.

 

Laguntzaren tramitazioa

 1. Laguntzak eskatzeko epea: 2014ko ekainaren 2tik abuztuaren 31ra.
 2. Eskaera: interesa duten pertsonek laguntzak eskatzeko formularioa bete eta bidali behar dute.
 3. MUY IMPORTANTE: Para que la solicitud sea tramitada, es necesario enviar la autorización firmada por las personas que aparecen en la solicitud y los D.N.I escaneados de los mismos, en un plazo máximo de 2 días a partir de la recepción del formulario de solicitud. Enviar ambos documentos, indicando el nombre y d.n.i de la persona solicitante, a la siguiente dirección becas@bbk.es.
  DESKARGATU HEMEN BAIMENA
 4. Evaluación y selección de candidatos: será realizada por el Consejo Becas BBK. Es potestad del Consejo la ponderación de las situaciones alegadas por los candidatos. Contra estas resoluciones no se podrá plantear ningún tipo de recurso.
 5. Resolución: La resolución final se dará a conocer a finales del mes de octubre.
 6. Abono de la ayuda: Las ayudas concedidas se abonarán únicamente en la cuenta Kutxabank, indicada en la solicitud, de la que sea titular la persona beneficiaria.
 7. La presentación de la solicitud supone la aceptación de todas las condiciones señaladas.